Оцінить роботу нашого підприємства
Відмінно
Хорошо
Cередньо
Погано
Швидкість, надійність і якість - перевірені часом. Спецзв'язок - 80 років на ринку кур'єрських послуг.

Інформація для клієнтів

ПРИЙМАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ1. Послуги спеціального зв’язку надаються юридичним та фізичним особам за замовленням або на підставі укладених договорів, в яких обумовлюються порядок, терміни надання послуг, їх категорії, тарифи, які будуть застосовуватись при розрахунку оплати, а також порядок розрахунків за надані послуги.

2. Відправлення можуть прийматись в ПСЗ і у приміщенні відправника з виїздом за замовленням.

3. Приймання відправлень, незалежно від їх кількості, здійснюється за реєстрами форми 1К.
Реєстри ф.1К складаються відправником у двох примірниках (при прийманні у приміщенні відправника складаються у трьох примірниках). Заповнення їх здійснюється технічними засобами або кульковою ручкою (тільки пастою чорного, синього або фіолетового кольорів).
Реєстр засвідчується підписом відправника. Якщо відправник є юридична особа, реєстр скріплюється печаткою, що відповідає найменуванню відправника.

4. Один примірник реєстру форми 1К надається відправнику разом з розрахунковим документом. При прийманні відправлень категорії ДК, ДЦ, ДБЦ, ДБ відправнику видається тільки один примірник реєстру ф.1К, розрахунковий документ направляється до юридичної чи фізичної особи, з якою укладено відповідний договір.

5. Відправлення, відправниками яких є юридичні особи, можуть подаватися для пересилання як у відкритому так і в закритому вигляді. Подані закритими відправлення повинні бути скріплені власною печаткою юридичних осіб або опломбовані в установленому порядку чи обклеєні спеціальною клейовою стрічкою з логотипом відправника. Подані для пересилання закритими внутрішні відправлення, незалежно від їх кількості, способу упакування, наявності печатки чи пломби, клейової стрічки з логотипом відправника можуть вибірково перевірятися працівником ПСЗ в присутності відправника. У разі виявлення у відправленнях вкладень, заборонених для пересилання, відправлення повертаються відправникові, якщо інше не передбачене законом.
Відправлення, що подаються юридичними особами для пересилання відкритими, після перевірки їх вкладення, запаковуються, опечатуються чи обклеюються клейовою стрічкою з логотипом ПСЗ за додаткову плату згідно з встановленими тарифами.

6. Відправлення, відправниками яких є фізичні особи, подаються для пересилання у відкритому вигляді для перевірки їх вкладення.

7. У разі приймання відправлень з описом вкладення працівник ПСЗ повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток штампу форми 17. Один примірник опису вкладається до відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник ПСЗ повинен зазначити номер відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

8. У разі подання для пересилання відправлення з повідомленням-розпискою про його вручення відправник вказує на бланку повідомлення адресу, на яку належить доставити повідомлення-розписку після вручення відправлення одержувачу.

Відправлення залежно від технології приймання, обробки, пересилання та вручення поділяються на такі категорії:

№ з/п

Категорія (важливість)

Найменування категорії

Відправник

Особливості

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

К

Цін

Доп

А

Конфіденційно

Цінне

Доплатне

Адресна доставка

Юридична чи фізична особа

Спрощені вимоги щодо вручення відправлення

Особливі вимоги до упакування та вручення

Плата за пересилання стягується з одержувача. Додаткові послуги сплачує відправник

Доставляються/вручаються адресатові без розписки. Діють обмеження у вазі та розмірах

5.

6.

7.

8.

Б

БЦ

ДБ

ДБЦ

Банківське

Банківське цінне

Договірні банківські

Договірні банківські цінні

Банківська установа

Особливі вимоги до упакування та вручення

“Замовник” (згідно умов договору) визначає адреси, за якими здійснюється пересилка відправлень та здійснює оплату послуг за їх пересилання.

9.

10.

ДК

ДЦ

Договірні конфіденційно

Договірні цінні

Юридична чи фізична особа з якою укладено відповідний договір

“Замовник” визначає адреси, за якими здійснюється пересилка відправлень та здійснює оплату послуг за їх пересилання.
Відіслати посилання другу
E-mail друга:
Ваш коментар:
 
Контакти | Адміністратор | Карта сайту