Оцінить роботу нашого підприємства
Відмінно
Хорошо
Cередньо
Погано
Швидкість, надійність і якість - перевірені часом. Спецзв'язок - 80 років на ринку кур'єрських послуг.

Інформація для клієнтів

ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ EMS


1.У відправленнях EMS пересилаються предмети і документи, що дозволені до пересилання в міжнародних поштових відправленнях.

2.Відправлення EMS поділяються на відправлення EMS з укладенням документів і відправлення EMS з товарним вкладенням.

3.Запакування відправлень EMS повинно відповідати характеру вкладення та виключати можливість пошкодження вкладення при перевезенні. Запаковані відправлення EMS упаковуються у мішки, ящики.

4.Не допускається пересилання відправлень EMS у тарі, що не відповідає технічним вимогам (брудна, розірвана, неокантована, без логотипу KYIV EMS).

5.Приймання відправлень EMS здійснюється у приміщенні Державного підприємства спеціального зв?язку, у відповідних об’єктах оператора поштового зв’язку і за адресою відправника, за його викликом.

6.Від фізичних осіб відправлення EMS з укладенням документів та з товарним вкладенням приймаються у відкритому вигляді.

7.Від юридичних осіб відправлення EMS з укладенням документів приймаються у відкритому вигляді, а відправлення EMS з товарним вкладенням – у закритому вигляді, опечатані або опломбовані митними органами з наданням відповідних документів (ф.МД-2 або дозвіл митниці у ф.CN 23, або лист з дозволом митниці), що свідчать про здійснення митного контролю.

8.Для проведення митного оформлення відправлення EMS відправник або особа, яка діє за його дорученням, подає митному органу документи та сплачує платежі, передбачені законодавством.

9.Після завершення митного оформлення відправлення EMS посадова особа митного органу проставляє відтиски штампу “Під митним контролем, експорт” та особистої номерної печатки на примірнику митної декларації CN 23, на адресному ярлику, на накладній ф.16. До супровідних документів на відправлення EMS додається примірник вантажної митної декларації ВМД. Реєстраційний номер ВМД вказується в митній декларації CN 23.

10.Працівник митного органу перевіряє на супровідних документах до відправлення EMS наявність відміток митного органу відправлення про завершення митного оформлення відправлення EMS.

11.До відправлення EMS відправник заповнює митну декларацію CN23 з детальним описом вкладення та зазначенням митної вартості вкладення.

12.Приймання відправлень EMS від юридичних осіб здійснюється за списками ф.103 EMS, оформленими у відповідності до Правил надання послуг поштового зв’язку. (Працівник приймає відправлення від юридичних осіб незалежно від виду вкладення за списком ф.10З EMS, який заповнюється відповідним чином у двох примірниках. Списки ф.10З EMS підписуються відповідальними особами підприємства, організації, установи, а також другою особою (працівником експедиції, канцелярії і т. п.) і завіряються відбитком печатки організації. Підписи, якими засвідчується список, повинні відповідати підписам у митній декларації. Працівник вказує у відповідних графах списку вагу відправлення, суму сплати за пересилання, зазначає номер відправлення, розписується і проставляє відбиток календарного штемпеля на всіх примірниках списку.

13.Працівник приймає до пересилання відправлення EMS, перевіряючи при цьому:

    13.1. Можливість приймання відправлень EMS у зазначену країну та чи обслуговується зазначена територія (Інформація стосовно країн, до яких приймаються відправлення EMS, із зазначенням території, що обслуговується, та граничної ваги відправлень, що приймаються).

    13.2. Дозволено чи ні пересилати у міжнародних поштових відправленнях за митний кордон України вкладення відправлення у відповідності з Правилами надання послуг поштового зв’язку.

    13.3. Наявність дозволу (чи іншого відповідного документу) на пересилання вкладення відправлення за митний кордон України, виданого відповідним органом державного контролю для певних видів вкладень.

    13.4. Чи не заборонено ввезення вкладення відправлення EMS до країни призначення (згідно з Керівництвом з приймання міжнародних поштових відправлень).

    13.5. Відповідність граничної ваги та розмірів відправлення встановленим нормам країни призначення.

14.Відправлення з вкладенням предметів від фізичної особи, митна вартість якого перевищує 200 євро (яка зазначена у митній декларації ф.СN23) працівник приймає у порядку передбаченому для юридичних осіб (разом з наданням Працівник контролює наявність усіх необхідних супровідних документів до відправлення EMS та правильність їх оформлення відправником.

Крім адресного ярлика (CP 72) оформляється:

- фізичними особами на відправлення з вкладенням документів - 1 примірник ярлика ф.СN22 (окремий, або надрукований на оболонці відправлення (конверта), або надрукований на адресному ярлику) та 2 примірники митної декларації ф.CN23; на відправлення з товарним вкладенням – 3 примірники митної декларації ф.CN23;

- юридичними особами - на відправлення з вкладенням документів - 1 примірник ярлика ф.СN22 (окремий, або надрукований на оболонці відправлення, або надрукований на адресному ярлику), 2 примірники митної декларації ф.CN23 та 2 примірники списку ф.103EMS; на відправлення з товарним вкладенням – 3 примірники митної декларації ф.CN23 та 2 примірники списку ф.103 EMS.

- відповідних документів регіональної митниці, що свідчать про здійснення митного контролю).

15.Митне оформлення відправлень EMS, що відправляються юридичними особами за межі України, здійснюється в митному органі за місцем розташування відправника.

16.Працівник перевіряє правильність та повноту адреси на адресному ярлику, її тотожність з адресою, зазначеною в декларації ф.СN23 та списку ф.103 EMS, відповідність упаковки характеру та вазі вкладення. Тип упаковки відправлення EMS обирається самим відправником залежно від призначення вкладення, категорії відправлення з урахуванням часу на пересилання, інших умов пересилання, а також виключенням можливості пошкодження об’єктів поштового зв’язку та заподіяння шкоди його працівникам.

17.Працівник зважує відправлення з наклеєним адресним ярликом без супровідних документів.
Відіслати посилання другу
E-mail друга:
Ваш коментар:
 
Контакти | Адміністратор | Карта сайту